»   Aktualności   »   Dedykacje dla Jana Lechonia
Obrazek Aktualnosci

Dedykacje dla Jana Lechonia


W księgozbiorze Jana Lechonia przechowywanym w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku zachowało się dwadzieścia książek opatrzonych dedykacjami Tadeusza-Boya Żeleńskiego. Żartobliwe, serdeczne – pochodzą głównie z lat trzydziestych, kiedy Jan Lechoń pełnił obowiązki attaché kulturalnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. „Pasja do dwuznaczników była nieodłącznym składnikiem atmosfery ówczesnej w przyjacielskich stosunkach pisarzy. Praktykował ją oczywiście także sam Boy” – pisze Aleksander Janta w książce Nic własnego nikomu.

Za udostępnienie kserokopii dedykacji wykonanych przez Beatę Dorosz dziękuję Barbarze Winklowej.

>>> czytaj więcej