»   PORTRET   »   Biblioteka Boya

Biblioteka Boya

Druki reklamujące Bibliotekę Boya w latach 1930–1935

 

Przeczytaj>>> wywiad z Tadeuszem Żeleńskim reklamujący Bibliotekę Boya

 

 

 

 

Wybrane książki z Biblioteki Boya

Brantôme
Żywoty pań swawolnych

Księgarz Marian Krzyżanowski wspominał: „Książkę tę [Żywoty pań swawolnych – red.] wydałem w guście bibliofilskim, na czerpanym papierze, ivoire, egzemplarze numerowane; kosztowała dość drogo, jak na te czasy, bo dwadzieścia cztery korony, ale mimo to rozeszła się niesłychanie szybko. Wywoływała ona najrozmaitsze reakcje u publiczności krakowskiej. Bibliofile zachwycali się nią, a hrabina T [Tarnowska – red.] przyszła do księgarni i zażądała bezwzględnie zdjęcia tej książki z wystawy”.

Kopiec wspomnień, Kraków 1964.

 

 

Boy
Markiza

Tytułową Markizę Boy napisał dla aktorki Jadwigi Mrozowskiej, z którą miał romans między 1911 a 1913 rokiem. W zbiorku znalazły się też inne wiersze zadedykowane Mrozowskiej – Madrygał spod ciemnej gwiazdy i Kaprys.

 

Villon
Wielki testament

Wielki testament, sygnowany numerem 21 Biblioteki Boya, ukazał się w 1917 roku. Żeleński nazwał go „gorącą, namiętną, rzewną spowiedzią życia, jękiem zmarnowanej młodości, spazmem niezaspokojonego drgającego serca”. Do Villona powrócił w 1931 i 1932 roku z okazji pięćsetlecia urodzin poety. Odczyt poświęcony Villonowi, pt. Wieczór łez i śmiechu, wygłosił w ponad dwudziestu polskich miastach, w czterech odmówiono mu sali w związku z jego polemikami antyklerykalnymi.

 

 (ms)