»   BIBLIOGRAFIA   »   Polecane książki

Polecane książki

Hen J., Błazen – wielki mąż, Iskry, Warszawa 1998.
Kopiec wspomnień, red. J. Gintel, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
Krzywicka I., Wyznania gorszycielki, Czytelnik, Warszawa 2002.
Lechoń J., Dziennik, tom 1-3, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992–1993.
Markiewicz H., Boy-Żeleński, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
Mrozowska-Toeplitz J., Słoneczne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1963.
Natanson W., Boy-Żeleński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
Parandowski J., Wspomnienia i sylwety, Ossolineum, Wrocław 1969.
Słonimski A., Alfabet wspomnień, Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.
Słonimski A., Popiół i wiatr, Czytelnik, Warszawa 1962.
Sroczyński Z., Żeleńscy, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa 1997.
Sterkowicz S., Boy-Żeleński – karta z życia lekarza, „Człowiek i Światopogląd” 1974, nr 3.
Sterkowicz S., Człowiek-instytucja. Kronika życia i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Śliwińska M., Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskiej, Iskry, Warszawa 2014.
Tuszyńska A., Długie życie gorszycielki. Losy i świat Ireny Krzywickiej, Iskry, Warszawa 1999.
Waśkowski A., Znajomi z tamtych czasów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1960.
Winklowa B., Tadeusz Żeleński Boy. Twórczość i życie, Państwowy Instytut Wydawniczy 1967.
Winklowa B., Boyowie. Zofia i Tadeusz Żeleńscy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
Winklowa B., Boy we Lwowie 1939-1941, Oficyna Wydawnicza POKOLENIE, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1992.
Winklowa B., Nad Wisłą i nad Sekwaną, Iskry, Warszawa 1998.
Żeleński (Boy) T., Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki; Warszawa 1985.
Żeleński (Boy) T., Listy, oprac. B. Winklowa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.
Żeleński (Boy) T., Znaszli ten kraj?…, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962.
Żeleński (Boy) T., Marysieńka Sobieska, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983.
Żeleński (Boy) T., W perspektywie czasu, Iskry, Warszawa 2006.
Żeleński (Boy) T., Słówka, Iskry, Warszawa 2004.
Żeleński-Boy T., O Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
Żeleński T. (Boy), Pisma, pod red. H. Markiewicza, t. 1–28, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955–1975.

 

Artykuły prasowe

Baranowska A., Listy Boya, „Kultura” 1980, nr 51/52.
Kijowski A., Nikodem Dyzma literatury międzywojennej, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 7.
Krzywicka I., Boy na co dzień, „Wiadomości” 1969, nr 37.
Krzywicka I., Dalsze spotkania z Boyem-Żeleńskim, „Wiadomości” 1969, nr 13/14.
Krzywicka I., Jeszcze o Boyu, „Wiadomości” 1969, nr 24.
Krzywicka I., Moje pierwsze spotkanie z Boyem, „Wiadomości” 1969, nr 11.
Krzywicka I., Trochę ulgi w trudnym życiu Boya, „Wiadomości” 1971, nr 5.
Kuśniewicz A., Moja historia literatury, „Literatura” 1978, nr 39.
Zechenter W., Moje wspomnienie o Boyu-Żeleńskim, „Człowiek i Światopogląd” 1974, nr 3.
Żeleński S., Wspomnienie o Boyu, „Teatr” 1961, nr 15.
Żeleński S., Ze wspomnień o ojcu, rozm. A. Milecki, „Człowiek i Światopogląd” 1974, nr 3.
Żeleński W., Prawda o śmierci Boya i roli Nachtigallu, „Dziennik Polski” 1994.04.20.
Żeleński S., Rozmowa z synem, rozm. H. Szletyński, „Teatr” 1973, nr 24.
Żeleński S., W cieniu Boya, notował S. Henel, „Polityka” 1977, nr 12.
Żeleński S., Wspomnienia o ojcu, „Biuletyn Rozgłośni Kraj” 1956, nr 27.
Żeleński S., Wspomnienie o Ojcu, „Polityka” 1966, nr 41.
Żeleński W., Decyzja Boya we Lwowie, „Wiadomości” 1972, nr 10.
Żeleński W., U źródeł obmowy Boya we Lwowie, „Wiadomości” 1972, nr 7.

„Literacje” 2013, nr 3 (30) numer poświęcony Tadeuszowi Żeleńskiemu.