»   BIBLIOGRAFIA   »   Twórczość literacka

Twórczość literacka

Tadeusz Boy-Żeleński. Twórczość literacka

 

W opracowaniu twórczości literackiej Tadeusza Boya-Żeleńskiego znalazły się pierwsze wydania publikacji książkowych, które ukazały się za życia autora, w latach 1908–1939.

W zestawieniu nie uwzględniono dorobku translatorskiego, na który składają się przekłady z literatury francuskiej, oraz działalności publicystycznej. Drobne utwory, artykuły prasowe, felietony i recenzje teatralne Tadeusz Boy-Żeleński drukował w latach 1895–1941 na łamach czasopism: „Świat”, „Czas”, „Rzeczpospolita”, „Kurier Poranny”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Wiadomości Literackie”, „Czerwony Sztandar” i „Nowe Widnokręgi”.

 

1908

Piosenki i fraszki „Zielonego Balonika”, napisał Boy, zdobił K. Sichulski, nakładem autora, Kraków 1908.

Igraszki kabaretowe, napisał Boy, nakładem autora, Kraków 1908.

 

1910

Nowe piosenki (trzecia seria), napisał Boy, Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego–Warszawa E. Wende i S-ka, Lwów 1910.

 

1911

Gdy się człowiek robi starszy… Wierszyków porcja czwarta, napisał Boy, nakładem autora, Kraków 1911.

Szopka krakowska „Zielonego Balonika”, napisali Boy & Taper, nakładem autorów, Kraków 1911.

 

1912

Szopka krakowska „Zielonego Balonika” na rok 1912, napisali Boy & Taper, Nakładem S.A. Krzyżanowski, Kraków 1912.

 

1913

Boy, Słówka. Zbiór wierszy i piosenek, Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, Lwów 1913.

 

1914

Boy, Markiza i inne drobiazgi, Nakładem S.A. Krzyżanowski, Kraków 1914.

 

1915

Boy, Słońce jesienne (tryptyk), nakładem autora, Kraków 1915.

 

1917

Boy, Z mojego dzienniczka (akord smutku), nakładem autora–G. Gebethner i Sp., Kraków 1917.

 

1920

Studia i szkice z literatury francuskiej, napisał Boy, Nakładem G. Gebethner i Sp.; Warszawa Gebethner i Wolff, Kraków 1920.

Boy, Flirt z Melpomeną, Nakład Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, Warszawa 1920.

 

1921

Boy, Flirt z Melpomeną. Wieczór drugi, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa–Kraków 1921.

 

1922

Boy, Flirt z Melpomeną i inne flirciki. Wieczór trzeci, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1922.

Antologia literatury francuskiej, z własnych przekładów ułożył i opracował Boy (Tadeusz Żeleński), nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków 1922.

Boy, Nowe studia z literatury francuskiej, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1922.

 

1924

Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór czwarty, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1924.

 

1925

Boy-Żeleński, Pani Hańska, H. Altenberg, Lwów 1925.

Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa–Kraków 1925.

 

1926

Boy-Żeleński, Brewerie, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1926.

Boy-Żeleński, Mózg i płeć. Studia z literatury francuskiej, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1926–1928.

Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór szósty, Skład główny w księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1926.

 

1927

Boy-Żeleński, Plotki, plotki, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1927.

Boy-Żeleński, W Sorbonie i gdzie indziej. Wrażenia paryskie, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1927.

Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór 7, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.

 

1929

Boy-Mędrzec, Dziewice konsystorskie, Księgarnia Robotnicza, Warszawa 1929.

Boy-Żeleński, Ludzie żywi, Wydawnictwo J. Mortkowicza–Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa–Kraków 1929.

Boy-Żeleński, Pijane dziecko we mgle, Nakładem Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, Warszawa 1929.

Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. Wieczór ósmy, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1929.

 

1930

Boy-Żeleński, Brązownicy, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1930.

Tadeusz Żeleński (Boy), Marzenie i pysk, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1930.

Tadeusz Żeleński (Boy), Piekło kobiet, Biblioteka Boya, Warszawa 1930.

Tadeusz Żeleński (Boy), Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1930.

 

1931

Tadeusz Żeleński (Boy), Słowa cienkie i grube, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931.

 

1932

Boy-Żeleński, Jak skończyć z piekłem kobiet? „Świadome macierzyństwo”, Biblioteka Boya, Warszawa 1932.

Boy-Żeleński, Nasi okupanci, Biblioteka Boya, Warszawa 1932.

Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj?… Cyganeria krakowska, Biblioteka Boya, Warszawa 1932.

Boy-Żeleński, Zmysły… Zmysły…, Biblioteka Boya, Warszawa 1932.

Tadeusz Żeleński (Boy), Flirt z Melpomeną. Wieczór dziesiąty, Biblioteka Boya, Warszawa 1932.

 

1933

Tadeusz Żeleński (Boy), Śmiech, uśmiech i zgroza, Biblioteka Boya, Warszawa 1933.

Tadeusz Żeleński (Boy), Wakacje z prydumką, Biblioteka Boya, Warszawa 1933.

Tadeusz Żeleński (Boy), Okno na życie. Wrażenia teatralne, Biblioteka Boya, Warszawa 1933.

Tadeusz Żeleński (Boy), Ludzie i bydlątka. Wrażenia teatralne, Biblioteka Boya, Warszawa 1933.

 

1934

Tadeusz Żeleński (Boy), Obiad literacki, Biblioteka Boya, Warszawa 1934.

Tadeusz Żeleński (Boy), Obrachunki fredrowskie, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1934.

Tadeusz Żeleński (Boy), Reflektorem w serce. Wrażenia teatralne, Biblioteka Boya, Warszawa 1934.

 

1935

Tadeusz Żeleński (Boy), Nieco mitologii, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1935.

Tadeusz Żeleński (Boy), Romanse cieniów. Wrażenia teatralne, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1935.

 

1936

Tadeusz Żeleński (Boy), Perfumy i krew. Wrażenia teatralne, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1936.

 

1937

Tadeusz Żeleński (Boy), Marysieńka Sobieska, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1937.

 

1938

Tadeusz Żeleński (Boy), Krótkie spięcia. Wrażeń teatralnych seria szesnasta, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1938.

 

1939

Tadeusz Żeleński (Boy), Murzyn zrobił… Wrażeń teatralnych seria siedemnasta, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1939.

Młoda Polska. Wybór poezji, opracował Tadeusz Żeleński (Boy), Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Lwów 1939.

 

Opracowała Monika Śliwińska
Zobacz także: Barbara Winklowa, Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie, Warszawa 1967