»   Aktualności   »   O publicystyce Tadeusza Boya-Żeleńskiego w kontekście nowoczesnej „polityki populacyjnej”
Obrazek Aktualnosci

O publicystyce Tadeusza Boya-Żeleńskiego w kontekście nowoczesnej „polityki populacyjnej”


„Świadoma myśl ludzka” i „ślepy żywioł płodności”. Publicystyka Tadeusza Boya-Żeleńskiego w kontekście nowoczesnej „polityki populacyjnej”–

artykuł dra hab. Aleksandra Wójtowicza, adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, do przeczytania >>> tutaj