»   VARIA   »   Meble Zofii i Tadeusza Żeleńskich projektu Stanisława Wyspiańskiego   »   

repr. S. Przybyszewski, T. Żuk-Skarszewski, S. Świerz, „Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie”, Biblioteka Polska, Kraków–Warszawa–Bydgoszcz 1925