Strona Główna

boy_napis

„Bieniaminek polskiej publiczności” czy „Wyrafinowany mistyfikator”?

„Największy pisarz polski” czy „Autor kilkunastu wierszyków”?

„Wróg kościoła” czy „Burzyciel kłamstwa”?

„Literacki deprawator” czy „Twórczy rewizjonista”?

„Benedyktyn” czy „Notoryczny demoralizator”?

„Mocarz przekładu” czy „Tłumacz deprawator”?

„Pisarz świadomy” czy „Mędrzec z urojenia”?

„Boy publicysta” czy „Boy rewizjonista”?

 

…bo na dnie zawsze byłem i jestem tylko poetą
Tadeusz Boy-Żeleński (1874–1941)

Nowa książka: