»   Aktualności   »   Boy budowniczy
Obrazek Aktualnosci

Boy budowniczy


Kampanie prawno-obyczajowe prowadzone przez Boya na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku łączyły walkę z przestarzałymi regulacjami prawnymi z postulatami zmian w polskiej obyczajowości. Poradnia Świadomego Macierzyństwa, „Życie Świadome” (dodatek do „Wiadomości Literackich”), wreszcie Liga Reformy Obyczajów to tylko niektóre z działań na rzecz unowocześnienia życia społecznego, których był inicjatorem.

O reformie obyczajów w publicystyce Tadeusza Boya-Żeleńskiego pisze Aleksander Wójtowicz. Pierwodruk artykułu: kwartalnik „LiteRacje” (2013, nr 3).

>>> czytaj więcej